Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo mieszkaniowe to budynki mieszkalne stałego zamieszkania.

Budynki mieszkalne jednorodzinne to:

  • samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie itp.,
  • domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu.
Budynki o dwóch mieszkaniach to budynki samodzielne, domy bliźniacze lub szeregowe o dwóch mieszkaniach.

Budynki o trzech i więcej mieszkaniach to budynki mieszkalne pozostałe, takie jak: budynki mieszkalne, o trzech i więcej mieszkaniach.

Budynki zbiorowego zamieszkania to:

  • budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp.,
  • budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych,
  • budynki rezydencji prezydenckich i biskupich.

Do budownictwa mieszkaniowego nie zalicza się:

  • budynków zbiorowego zamieszkania,
  • hoteli,
  • schronisk młodzieżowych, domków kempingowych, domów wypoczynkowych,
  • szpitali, klinik i budynków instytucji z opieką medyczną (lekarską lub pielęgniarską),
  • zabudowań koszarowych.