O nas

 
O NAS

Specjalizujemy się w generalnym wykonawstwie inwestycyjnym oraz w realizacji systemu „zaprojektuj i wybuduj”.

Zajmujemy się projektowaniem i budową obiektów budowlanych w zakresie :


– budownictwa mieszkaniowego,
– budownictwa usługowego,
– budownictwa przemysłowego,
– budownictwa wodno – inżynieryjnego i melioracyjnego.

Wykonujemy projekty w następujących branżach :


– architektoniczna,
– konstrukcyjna,
– sieci i instalacje sanitarne : wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa, wentylacji,
– sieci i instalacje elektryczne,
– budownictwo wodno – inżynieryjne i melioracyjne.

Wykonujemy :

- przedmiary robót, kosztorysy nakładcze i inwestorskie,
- przeglądy roczne i pięcioletnie obiektów budowlanych,
- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych,
- ekspertyzy budowlane obiektów budowlanych.

Sporządzamy:

- świadectwa charakterystyki energetycznej,
- audyty energetyczne.

Wykonujemy operaty szacunkowe :

– nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
– lokali mieszkalnych i użytkowych.


W swoich pracach wykorzystujemy nowoczesne materiały i technologie budowlane, specjalistyczny sprzęt oraz posiadamy zaplecze techniczne niezbędne do wykonywania usług charakteryzujących się wysoką jakością.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą techniczną złożoną z pracowników biurowych i budowlanych, którzy przeprowadzą proces inwestycji budowlanej od powstania projektu do wykonania inwestycji pod klucz.