Rzeczoznawstwo budowlane

Sporządzamy operaty szacunkowe :

– obiektów komercyjnych,
– projektów deweloperskich,
– nieruchomości nietypowych,
– wyceny przedsiębiorstw,
– zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców ( banków ),
– sprzedaży lub zakupu,
– zniesienia współwłasności,
– postępowań spadkowych,
– podziału majątku,
– ustalania wartości początkowej środków trwałych dla celów amortyzacji,
– wnoszenie aportów,
– uzyskania rekompensat,
– gruntu zabudowanego domem,
– nieruchomości rolnych,
– uzyskania odszkodowań ( np. z tytułu wywłaszczenia ),
– ustalenia wartości poniesionych nakładów,
– innych praw związanych z nieruchomościami.