Wykonawstwo

Świadczymy usługi budowlane w zakresie :

– budownictwa mieszkaniowego,
– budownictwa usługowego,
– budownictwa przemysłowego,
– budownictwa wodno – inżynieryjnego i melioracyjnego.

Wykonujemy usługi budowlane w zakresie m.in. :

– budowa, rozbudowa i przebudowa obiektów budowlanych,
– remonty i adaptacje istniejących obiektów budowlanych,
– montaż instalacji wewnętrznych w obiektach budowlanych :
 • centralnego ogrzewania,
 • wodociągowej,
 • kanalizacyjnej,
 • elektrycznej,
 • wentylacji mechanicznej.
– przyłącza obiektów budowlanych do sieci zewnętrznych,
– szeroko pojęta termomodernizacja :
 • docieplenie przegród zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizacja kotłowni lub wymiennikowni ciepła,
 • modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
 • modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • modernizacja instalacji elektrycznej,
– prace wykończeniowe w obiektach budowlanych,
– remonty oraz prace antykorozyjne wszelkich konstrukcji stalowych,
– usługi spawalnicze,
– usługi brukarskie,
– roboty ziemne,
– prace wodno – inżynieryjne oraz melioracyjne.