Budownictwo przemysłowe

Budynki przemysłowe to:
 • budynki przeznaczone na produkcję, np. fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeźnie, browary, montownie itp.
Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe to:
 • zbiorniki na ciecze,
 • zbiorniki na gazy,
 • silosy na zboże, cement i inne towary sypkie,
 • chłodnie i budynki składowe specjalizowane,
 • powierzchnie magazynowe.
Budowle dla górnictwa i kopalnictwa to:
 • budowle dla górnictwa i kopalnictwa, eksploatacji złóż węglowodorów, eksploatacji kamieniołomów, żwirowni, itp. (np. stacje załadowcze i wyładowcze, wyciągi szybowe, itp.),
 • budowle wytwórni gipsu, cementowni, cegielni, wytwórni materiałów budowlanych ceramicznych, itp.
Elektrownie to:
 • elektrownie wodne lub cieplne wytwarzające energie elektryczną (np. elektrownie opalane węglem, elektrownie atomowe) i elektrownie napędzane wiatrem,
 • budowle zakładów do przetwarzania paliwa nuklearnego,
 • spalarnie odpadów.
Zakłady chemiczne to:
 • budowle, będące częścią zakładów chemicznych, petrochemii lub rafinerii naftowych,
 • urządzenia końcowe dla węglowodorów,
 • koksownie, gazownie.
Zakłady przemysłu ciężkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowane to:
 • budowle będące częścią terenów zakładów przemysłu ciężkiego, takie jak wielkie piece, walcownie, odlewnie itp.
Budownictwo przemysłowe nie obejmuje:
 • kompleksowych przemysłowych obiektów budowlanych (elektrowni, rafinerii, itp.), które nie posiadają formy budynku,
 • zbiorników, silosów i budynków magazynowych (budownictwo usługowe),
 • niemieszkalnych budynków gospodarstw rolnych (budownictwo usługowe),
 • budynków gospodarstw rolnych, w szczególności silosów i budynków magazynowych rolniczych przeznaczonych do przechowywania zbiorów (budownictwo usługowe),
 • wież ciśnień,
 • terminali ropy i ropopochodnych,
 • budynków biurowych (budownictwo usługowe),
 • budynków produkcyjnych (np. fabryk, warsztatów) zadaszonych (budownictwo usługowe),
 • zapór wodnych,
 • linii elektroenergetycznych, w tym stacji transformatorowych i rozdzielczych,
 • linii elektroenergetycznych rozdzielczych,
 • stacji obsługi (budownictwo usługowe),
 • budynków przemysłowych (budownictwo usługowe).