Budownictwo usługowe

Budynki hoteli to:
 • hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie, z restauracjami lub bez,
 • samodzielne restauracje i bary.
Budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe to:
 • schroniska młodzieżowe, schroniska górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego.
Budynki biurowe to:
 • budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności, biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw, itp. lokali administracyjnych,
 • budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów
Budynki handlowo-usługowe to:
 • centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, stacje paliw, stacje obsługi, apteki itp.
Budynki łączności, dworców i terminali to:
 • budynki lotnisk, budynki dworców kolejowych, dworców autobusowych i terminali portowych, budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych,
 • budynki stacji nadawczych radia i telewizji, budynki central telefonicznych, centra telekomunikacyjne itp.,
 • hangary lotnicze, budynki nastawni kolejowych, "zajezdnie" dla lokomotyw i wagonów,
 • budki telefoniczne,
 • budynki latarni morskich,
 • budynki kontroli ruchu powietrznego.
Budynki garaży to:
 • garaże i zadaszone parkingi,
 • budynki do przechowywania rowerów.
Ogólnodostępne obiekty kulturalne to:
 • kina, sale koncertowe, opery, teatry itp.,
 • sale kongresowe, domy kultury i wielozadaniowe sale wykorzystywane głównie do celów rozrywkowych,
 • kasyna, cyrki, teatry muzyczne, sale taneczne i dyskoteki, estrady itp.,
 • budynki schronisk dla zwierząt,
 • budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych.
Budynki muzeów i bibliotek to:
 • muzea, galerie sztuki, biblioteki i centra informacyjne,
 • budynki archiwów.
Budynki szkół i instytucji badawczych to:
 • Budynki szkolnictwa przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego (np. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, licea ogólnokształcące, licea techniczne, itp.), budynki szkół zawodowych lub kształcenia specjalistycznego,
 • budynki szkół wyższych i placówki badawcze, laboratoria badawcze,
 • specjalne szkoły dla dzieci niepełnosprawnych,
 • ośrodki kształcenia ustawicznego,
 • stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów.
Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej to:
 • budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi,
 • sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka,
 • szpitale kliniczne,
 • szpitale więzienne i wojskowe,
 • budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp.,
 • budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp.
Budynki kultury fizycznej to:
 • budynki przeznaczone dla imprez sportowych w halach (boiska do koszykówki, korty tenisowe, kryte baseny, hale gimnastyczne, sztuczne lodowiska itp.) wyposażone w stanowiska, tarasy itp. przeznaczone dla widzów oraz w prysznice, szatnie itp. dla uczestników,
 • zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu.
Budynki gospodarstw rolnych to:
 • Budynki gospodarstw rolnych i budynki magazynowe dla działalności rolniczej np. obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny koni, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, kadzie na wino, szklarnie, silosy rolnicze, itp.
Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych to:
 • kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi, itp.,
 • cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria.
Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury to:
 • wszelkie obiekty budowlane bez względu na stan zachowania, ale nie wykorzystywane do innych celów,
 • nieruchome, archeologiczne dobra kultury.
Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione to:
 • zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska dla nieletnich,
 • zabudowania koszarowe,
 • obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp.
Budownictwo usługowe nie obejmuje:
 • restauracji w budynkach mieszkalnych,
 • wesołych miasteczek i parków wypoczynkowych,
 • dróg kolejowych,
 • dróg lotniskowych,
 • linii telekomunikacyjnych i masztów,
 • terminali ropy i ropopochodnych,
 • parków rozrywkowych i wypoczynkowych,
 • internatów, które są odrębnymi budynkami oraz burs i domów studenckich (budownictwo mieszkaniowe),
 • domów opieki społecznej (bez opieki medycznej) dla ludzi starszych lub niepełnosprawnych, itp.(budownictwo mieszkaniowe),
 • boisk sportowych przeznaczonych do sportów na świeżym powietrzu, np. odkrytych kortów tenisowych, odkrytych basenów itp.,
 • ogrodów zoologicznych i ogrodów botanicznych,
 • budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych (budownictwo mieszkaniowe).