Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego
30 sierpnia 2018
Wykonanie modernizacji i remontu stacji odwadniania odpadów
Wykonanie modernizacji i remontu stacji odwadniania odpadów
30 sierpnia 2018
parallax background
ARCHIWUM

Przebudowa istniejącego
budynku mieszkalnego

Temat projektu:

Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania zbiorowego (akademik) oraz z wewnętrznymi instalacjami ( c.o., elektryczną, wod-kan. ), wentylacją mechaniczną, w Oświęcimiu